Een revisie van de fossiele gierzwaluwen (Vertebrata, Aves, suborde Apodi), met beschrijvingen van drie nieuwe geslachten en twee nieuwe soorten. Van alle bekende fossiele gierzwaluwen zijn de opperarmbeenderen beschikbaar en andere vleugelelementen voor alle soorten behalve één, hetgeen osteologische vergelijkingen met andere fossiele en recente soorten mogelijk maakt. Er worden zes fossiele geslachten erkend. Voor elk daarvan worden diagnoses gegeven van de opperarmbeenderen. Twee nieuwe soorten en twee nieuwe geslachten worden beschreven, nl. Eocypselus vincenti gen. et sp. nov. uit het Vroeg Eoceen en Scaniacypselus wardi gen. et sp. nov. uit het Midden Eoceen. Verder wordt Procypseloides gen. nov. beschreven voor de soort Cypseloides ignotus, waarmede Cypselavus intermedius wordt gesynonimiseerd. De geslachten worden voorlopig tot families en subfamilies gerekend, waarbij nieuwe taxa worden opgesteld voor Eocypselus en Primapus. De morphologische divergenties die de belangrijkste recente taxa (Hemiprocnidae, Cypseloidinae en Apodinae) karakteriseren zijn al duidelijk aanwezig bij de Eocene gierzwaluwen.