Ouderdom, correlatie en paleooecologie van de St. Erth Beds en de Coralline Crag in Engeland. Recent onderzoek van planktonische foraminiferen en kalkschalig nannoplankton van de St. Erth beds en de Coralline Crag in Engeland heeft een nauwkeuriger ouderdomsbepaling mogelijk gemaakt. De St. Erth beds werden afgezet in het Laat Plioceen, tussen 2.1 en 1.9 millioen jaar geleden en de Coralline Crag tussen 3.6 en 2.3 millioen jaar. Beide afzettingen zijn gesedimenteerd in betrekkelijk ondiep water. De temperatuur tijdens de afzettingen van de Coralline Crag bedroeg 10-18° C. De St. Erth Beds daarentegen ontstonden in een subtropisch klimaat met een temperatuur van 18-24° C.