Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

D. Nolf. (1968). Revisie van het oud-tertiaire gedeelte van de stratigrafische tabel, samengesteld door M. van den Bosch en uitgegeven door de werkgroep voor tertiaire en kwartaire geologie in 1966 (Bijlage). Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 5(1), 20–20.