In mijn artikel in Mededelingen no. 3 kloppen op het eerste gezicht mijn waarnemingen niet met die van M. van den Bosch. Mijn waarnemingen vonden plaats iets ten noorden van het begin van het dokkanaal en die van Van den Bosch in het oostelijk deel van het 7e Havendok. In het dokkanaal helden de lagen naar het N – NO (het profiel was WZW – NNO). In het 7e Havendok, profiel ongeveer 0 – W, is de helling vermoedelijk niet overal gelijk. In het westelijk deel helt het sterk naar het oosten. Daar werd ongeveer halverwege door mij Laevioardium parkinsoni gevonden op ong. 1 m. boven bodem groeve. Verder naar het oosten stijgt de grens scaldisien-merxemien weer, wat blijkt uit de waarnemingen van Van den Bosch. Hieruit blijkt duidelijk dat, door welke oorzaak dan ook, grote verschillen aanwezig zijn op vrij korte afstand. Het voorkomen van bepaalde schelpen, zoals Macoma praetenuis verschilt plaataelijk ook sterk wat aantal betreft. Een en ander verklaart de gevonden verschillen wat de dikte der lagen betreft. Door mij werd de wand op de grens Scladisien-merxemien afgezocht naar een typische fauna van de Zanden van Austruweel ( jongste scaldisien). Hiertoe moeten volgens Glihert (1957, p. 3) behoren: Gibbula solarium (nyst), G. gelriana (Beets), Bittium robustum Harmer, en Sulcotrivia testudinella (Wood). Deze laatste is vermoedelijk niet erg kenmerkend en kan heter vervangen worden door Melampus pyramidalis (Sowerby). Zowel in het dokkanaal als in het 7e Havendok werd Melampus gevonden echter nooit algemeen en niet in een bepaalde laag. (Dit klopt met de opgaven van Van den Bosch). Op het opgespoten terrein van het 6e Havendok komt zij ook voor, echter steeds tussen een typische Kruisscahnsfauna of tussen gemengd materiaal. Gibbula gelriana. Van deze soort zijn twee exemplaren gevonden op de stortheuvel van het dokkanaal in typisch Kruisschans materiaal. Ook Glibert geeft haar voorkomen in de Zanden van Kruisschans aan. Bittium robustum. Hiervan werd op het opgespoten terrein van het 6e Havendok door mij 1 exemplaar gevonden in gemengd materiaal (Kallo-Kruisschans). Gibbula solarium word door mij niet gevonden.