Nu al het zeefsel, ong. 20 KG, uitgezocht is, blijken enkele wijzigingen noodzakelijk te zijn. Vanzelfsprekend zijn de aantallen niet meer vergelijkbaar. Bij nieuw opgenomen soorten gelden de aantallen voor de totale hoeveelheid gruis. Indien v of zv is vermeld, betreft dit later uitgesplitste soorten van de oorspronkelijke lijst. Aangezien van de grotere soorten practisch alleen juveniele exemplaren in het gruis aanwezig waren, is de determinatie uiterst moeilijk en is spec. juv. vermeld. De nomenclatuur is weer naar Glibert.