Opvallend is de algemene vriendelijkheid en de behulpzaamheid van het personeel van hoog tot laag. Verschillende keren werden door de aannemer en opzichters echter opmerkingen gemaakt over personen die zich niet aan de voorschriften hielden, door te lopen en te graven op en in reeds afgewerkte taluds, of door te zeven vlak bij een pomp, of de goot niet weer schoon te maken e.d. Nu zullen we allemaal wel eens iets verkeerd doen, maar laten wij proberen “geziene” gasten te zijn door de aanwijzingen van het aannemerpersoneel stipt op te volgen. Over het profiel in het algemeen zij verwezen naar Janssen (1964, p.50). Het bijgaande schetsje geeft globaal de situatie aan op 9 juni 1965. Het werk vordert snel. Het gedeelte tot aan de noodweg van de spoortunnel is reeds geheel door hot mioceen heen en men graaft nu verder in het Rupelien.