Wegens het vergevorderde tijdstip moest de voordracht worden bekorts, vooral wat de voorlopige resultaten van een statistisch onderzoek naar de verwantschap van de Chlamys operoularis-groep betreft. Dit deel zal hier echter vollediger worden toegelicht dan tijdens de voordracht mogelijk was.