Het is verheugend, dat het probleem van het schelpentellen nu in de Mededelingen wat nader is toegelicht. Dat er een “genormaliseerd systeem voor de aantallenaanduiding” voor de Werkgroep nodig is, staat m.i. wel vast, evenals een poging om deze methode te laten aansluiten bij reeds in gebruik zijnde. Bij het vaststellen van deze methode zullen wij echter wel precies moeten weten wat we doen en, als hot nodig is, durven afwijken van reeds gebruikte methoden. Voordelen, zoals tijdwinst, zullen moeten worden afgewogen tegen nauwkeurigheid en hoeveelheid der gegevens.