Een zo zuiver mogelijk monster wordt te velde genomen. De grootte van het monster is afhankelijk van de schelprijkdom.