Dr Hofker begon met de opmerking dat hij verheugd was over de geringe opkomst, wat hem de waarborg gaf voor een enthousiast gehoor en een goede sfeer. FORAMINIFEREN behoren tot de hoofdklasse eencellige dieren (Protozoa) en wel in de klasse van de wortelpotigen (Rhizopoda). Tot deze klasse behoren de orden Amoebina, Foraminifera, Radiolaria en Heliozoa. (Door enkele biologen worden hiertoe ook de Mycetozoa gerekend) Dr. Hofker beperkte zich bij de Foraminifera tot de onderorde Polythalamia, die bijna alle marien zijn en een kalkschaal van één of meer kamers vormen; enkele soorten gebruiken zandkorrels e.d. als bouwmateriaal.