Twee vindplaatsen van de Hamburg traditie in Nederland, daterend uit het Vroege Dryas Stadiaal: stratigrafie. De stratigrafie van twee vindplaatsen van de Hamburg traditie in Nederland (Oldeholtwolde en Luttenberg, resp. in Friesland en Overijssel) wordt besproken. In beide gevallen werden de vondsten aangetroffen in het Jong Dekzand I en zeer waarschijnlijk dateren zij daarom uit het Vroege Dryas Stadiaal (het korte stadiaal tussen de Allerod en Bolling Interstadialen). Een verschil in lithologie van het Jong Dekzand I in resp. het noordelijk en oostelijk deel van Nederland wordt beschreven en voorlopig verklaard door aan te nemen dat de zuidgrens van een (waarschijnlijk discontinue) permafrost tijdens de afzetting van het Jong Dekzand I ongeveer in de vallei van de Vecht was gelegen.