Enkele nieuwe soorten van de familie Marginellidae (Mollusca: Gastropoda) uit eocene mariene afzettingen in het Bekken van Parijs. Vijf nieuwe soorten en een nieuwe ondersoort van de gastropodenfamilie Marginellidae (Neogastropoda: Volutoida) worden beschreven uit het Eoceen (Lutetien) van het Bekken van Parijs, nl. Marginella (Marginella) marionae nov. sp., M. (M.) procera nov. sp., M. (Euryentome) fragilis vannieulandei nov. subsp., Dentimargo myriamae nov. sp., Gibberula catei nov. sp. en Bullata (Cryptospira) schilderi nov. sp. Het merendeel van de nieuwe taxonomische eenheden blijkt een beperkte geografische verspreiding te hebben, waardoor zij slechts op één vindplaats algemeen voorkomen en zeldzaam of afwezig zijn op andere plaatsen. Dit verschijnsel komt overeen met bekende verspreidingspatronen van vele recente vertegenwoordigers van deze familie.