Een revisie van eerder beschreven materiaal en de bestudering van nieuw verzamelde monsters toonden aan, dat in het Tortonien (Laat Mioceen) van de Rio Mazzapiedi-Castellania, het stratotype van het Tortonien, en van Montegibbio (beide Noord Italië) een beenvisfauna (otolieten) aanwezig is, bestaande uit 65 nominale soorten en 20 soorten in open nomenclatuur. Van de 107 nominale soorten die in de literatuur worden genoemd bleken er slechts 30 op soortniveau juist gedetermineerd te zijn, waarvan er slechts vijf in het juiste geslacht waren geplaatst. Twintig soorten van het Tortonien blijken identiek te zijn aan recente soorten, of ten minste zeer sterk daaraan verwant. Drie nieuwe soorten worden hier beschreven: Lampanyctus latesulcatus n. sp., “genus Melanonidarum” vanheuckelomae n. sp. en Argyrosomus laghii n. sp. De fauna van het stratotype van het Tortonien (48 soorten) vertegenwoordigt een associatie van de modderige bodem van de continentale helling op een diepte van meer dan 200 à 300 meter. De benthonische fauna bestaat vooral uit Macrouridae en uit vertegenwoordigers van het geslacht Hoplostethus, maar de associatie wordt gedomineerd door talrijke otolieten van Myctophidae, afkomstig uit het mesopelagisch gebied. De fauna van Montegibbio (71 soorten) vertegenwoordigt eveneens een gezelschap van de continentale helling onder 200 à 300 m, maar bevat allochtone neritische elementen, die vermoedelijk aangevoerd zijn door turbiditische stromingen.