In dit artikel wordt de eerste vondst van Vittaticella elegans (Busk) vermeld wordt uit het Plioceen van België en Nederland. Deze bryozoe behoort tot de Catenicellidae, die hun hoofdverspreidingsgebied hebben in Australasia. Fossiel is deze soort voorzover ik kon nagaan alleen bekend van het Ondermioceen en Onderplioceen van Victoria (Australië). De kolonies bestaan uit segmenten (internodiën), die in leven met chitineuze verbindingsstukjes aan elkaar zitten (fig. 1c). Fossiel worden deze segmenten altijd los gevonden (fig. 1a-b). De exemplaren werden verzameld in sediment komend uit Scaphella lamberti-schelpen van Antwerpen (dok 5 en 6) en Ellewoutsdijk. Het is zeer waarschijnlijk geen zeldzame bryozoe geweest in het Plioceen.