Een voorkomen van sideriet-vivianiet in laat-pleistocene afzettingen bij Wessem, provincie Limburg (Nederland). In dit artikel wordt een voorkomen van sideriet en vivianiet gemeld, aangetroffen in een kwartsiet afkomstig uit fluviatiele Pleistocene afzettingen. Deze afzettingen worden ontgonnen en verwerkt door Holland Split Wessem B.V., nabij Wessem, provincie Limburg. Gezien het feit dat deze afzettingen onder water worden ontgonnen door opzuiging is de exacte geografische en stratigrafische herkomst van de vondst onbekend. De hier besproken vondst bestaat uit sideriet, vivianiet, kwarts (waaronder intensief gecorrodeerde kristallen) en chloriet; de morfologische eigenschappen worden beschreven. Voor zover kon worden vastgesteld zijn de hier beschreven vivianietkristallen de eerste die worden gemeld uit centraal Limburg. Vroegere vermeldingen van dit mineraal uit deze streek (speciaal uit Pleistocene afzettingen in de Centrale Slenk) zijn zonder uitzondering gerelateerd aan Pleistocene zoogdierresten. De authigene herkomst van de vivianietkristallen wordt aangetoond.