Aanvullende opmerking over het echinidengeslacht Schizaster uit het Laat Oligoceen van het Nederrijns District (Duitse Bondsrepubliek). Door een onvergeeflijke omissie van de redacteurs werd in het artikel van Jagt in Janssen (1987) in dit tijdschrift een eerder artikel (Von der Hocht, 1972; NB eveneens gepubliceerd in deze reeks!), waarin het voorkomen van het geslacht Schizaster in het Laat Oligoceen van het Nederrijns Gebied werd gemeld, over het hoofd gezien. Beide vondsten behoren, ondanks geringe morfologische verschillen, tot Schizaster acuminatus (Goldfuss, 1829), een bekende en in de literatuur goed gedocumenteerde soort.