Jouannetia (Bivalvia, Pholadidae) en Neritopsis (Gastropoda, Neritopsidae), twee mollusken uit het Danien (Paleoceen) in de omgeving van Maastricht (ZO Nederland en NE België). De molluskenfauna van de Kalksteen van Geulhem (Houthem Formatie; Paleoceen, Danien) uit de omgeving van Maastricht is helaas nog vrijwel onbestudeerd, hoewel rijke fauna’s, zij het in de vorm van kernen en afdrukken, aanwezig zijn. Met name is dit het geval in de groeve Curfs te Geulhem (gem. Valkenburg aan de Geul) en in ontsluitingen langs het Albertkanaal, juist op Belgisch grondgebied. Ter stimulering van het onderzoek van deze Paleocene molluskenfauna’s worden in dit artikel twee interessante soorten nader beschreven, n.l. Jouannetia (Jouannetia) sp., een boormossel waarvan kernen en afdrukken gevonden zijn in de groeve Curfs, en de gastropode Neritopsis sp., waarvan tot op heden alleen de kalkige opercula bekend zijn. Beide soorten worden in open nomenclatuur vermeld.

Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

J.W.M. Jagt, & A.W. Janssen. (1988). Jouannetia (Bivalvia, Pholadidae) and Neritopsis (Gastropoda, Neritopsidae), two molluscs from the Danian (Palaeocene) of the Maastricht area (SE Netherlands and NE Belgium). Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 25(2/3), 163–174.