De biostratigrafie van de Geulhem Kalksteen (Vroeg Paleoceen) naar aanleiding van het voorkomen van Pycnolepas bruennichi Withers, 1914 (Crustacea, Cirripedia). Geisoleerde platen van de eendemossel Pycnolepas bruennichi worden gemeld uit het onderste en bovenste deel van de Geulhem Kalksteen van de Houthem Formatie (Vroeg Paleoceen, Danien) zoals die ontsloten is in twee sleutelprofielen in de omgeving van Maastricht, te weten de voormalige groeve Curfs bij Geulhem (gemeente Valkenburg aan de Geul) en de secties die bij de verbreding van het Albertkanaal bij Vroenhoven-Riemst (Belgisch Limburg) toegankelijk waren. P. bruennichi is een soort die tot nog toe alleen uit het Midden Danien van Fakse, Sjaelland, Denemarken gemeld werd. Het optreden in het Vroeg Paleoceen van Maastricht en omgeving is een bijkomend argument om de Geulhem Kalksteen te correleren met het Danien uit het type gebied. In dit kader wordt hier ook een vrij uitvoerige discussie gepresenteerd over verschillende fossielgroepen die voor de biostratigrafie en correlaties over grotere afstanden van belang zijn. Deze fossielgroepen zijn de volgende: planktonische en benthonische foraminiferen, echinodermen, ostracoden, kalkschalig nannoplankton, dinoflagellaten/sporomorfen en enkele kleinere groepen (bryozoen, serpuliden). Geconcludeerd wordt dat voor een betrouwbare biostratigrafische indeling van de Geulhem Kalksteen, en zodoende van het Danien in de omgeving van Maastricht, uitgebreid èn gecombineerd onderzoek nodig is van alle bovengenoemde groepen in zoveel mogelijk profielen, die van te voren op lithologische en op andere gronden (bv. gamma ray logging) aan elkaar gekoppeld zijn.

Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

J.W.M. Jagt, & J.S.H. Collins. (1988). The biostratigraphy of the Geulhem Member (Early Palaeocene), with reference to the occurrence of Pycnolepas bruennichi Withers, 1914 (Crustacea, Cirripedia). Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 25(2/3), 175–196.