De boring Zuurland: inleiding. Als introductie op de hierna volgende artikelen worden in het kort de voorgeschiedenis en de toegepaste boortechnieken beschreven van de boring Zuurland-2 te Brielle.