In het vorige nummer van de Mededelingen werd reeds gezegd dat er op verschillende hoogten in het profiel schelpenmonsters werden genomen voor stratigrafisch onderzoek. Inmiddels werd het dok nogmaals bezocht en werden weer monsters genomen. Ook het diepere gedeelte van het profiel werd nu beter beschreven, zodat nu het gehele profiel, 15,20 m diep, inclusief de schelpen en grondmonsters compleet voorhanden is. De schelpenmonsters werden zo spoedig mogelijk uitgezocht, maar dit is door de tussenkomst van het werkkamp wat vertraagd en nog niet geheel klaar. Onder enig voorbehoud kan echter de volgende stratigrafische indeling gegeven worden: 0,00 – 2,25 Pleistoceen en holoceen, vnl. Scheldeafzettingen 2,25 – 3,50 Morxemien, Zanden van Merxem, Horizon met Lentidium complanatum en Macoma praetenuis. De hier aanwezige laag vormt do basis van deze horizon, die slechts in een gedeelte van het dok is te zien: in het oostelijk deel ontbreekt hij, doordat de lagen naar het N-W hellen ! 3,50 – 5,8l Merxemien, Zanden van Kruisschans, horizon met Mya arenaria. Lichtgrijze zanden, kris-kras gelaagd. 5,81 – 9,93 Merxemien, Zanden van Kruisschans, hor. met Nucella lapillus inorassatus. Grijze zanden met kleiachtige zanden. Basis klei met zandlaagjes. Tot 9,93 werd Cardium parkinsoni aangetroffen. 9,93 – 10,15 Scaldisien, Zanden van Austruweel, horizon met Melampus pyramidalis. Schelpgruislaagje met veel gerolde scholpen. 10,15 – 13,45 Scaldisien, Zanden van Kallo, horizon met Tellina benedeni, T. benedeni komt massaal voor. Donkergrijs fijn kleiachtig zand, aan de basis een gruislaagje met o.a. roggestekels. 13,45 – 15,20 Scaldisien, Zanden van Kallo, horizon met Cyprina defrancei. Grondsoort als boven. Veel Cyprina rustica defrancei in banken (vaak doosjes) Deze stratigrafie is nog niet definitief. Vele merxemienmonsters bevatten soorten, die ouder behoren voor te komen. Of dit te allen tijde geremanieerd materiaal uit de Zanden van Kallo is, valt moeilijk uit te maken.