Ook al zijn de werkkampen in Huppel wat betreft het weer niet altijd even geslaagd, op geologisch gebied worden steeds weer nieuwe successen geboekt. De historie van de vindplaats van schelpkernen in het hos ’t Klooster in de gemeente Aalten hij Winterswijk (Corle) is voor ons pas begonnen met het maken van ondiepe verkenningsboringen, vorig jaar op 12 september met de heer De Vogel uit Vlaardingen. Deze verkenningen hadden ten doel alle mioceen- en plioceeneilanden in de omgeving van Winterswijk te leren kennen en zo mogelijk stratigrafisch in te delen. Hiermede werd reeds begonnen in het werkkamp 1965, maar pas een aantal weken later, tijdens een particuliere excursie werd het vrijwel voltooid.