Het doel van deze boorexcursie was 1. het opdoen van ervaring met het nieuwe spoelboorgereedschap van Van den Bosch, 2. voortzetting van het Stemerdink-onderzoek. In dit verslag zal sprake zijn van vijf boringen, waarvan er vier gemaakt werden in deze dagen. In het archief van Van den Bosch zijn deze boringen ook genummerd, maar op chronologische volgorde. Voor de overzichtelijkheid laat ik beide nummeringen hieronder volgen: nr. in dit verslag nr. in archief M.v.d.Bosch 1 41E4 – 19 2 41E4 – 20 3 41E4 – 21 4 41E4 – 22 5 41E4 – 8 Voor de plaats van de boringen zie schetskaart.