Dit artikel beschrijft de molluskenfauna van een ontsluiting in het Schleichsand, ontstaan bij de aanleg van een autoweg door het bekken van Mainz. De beschrijving berust op de zeefrest van 200 kg sediment, zodat de fauna redelijk compleet kan zijn. Dit is volgens de auteurs de eerste maal dat een overzicht van de mollusken van het Schleichsand gepubliceerd wordt. Het betreft hier een individuenrijke maar relatief soortenarme fauna (33 soorten Bivalvia en 22 soorten Gastropoda), die kenmerkend is voor een milieu met wisselend zoutgehalte. De vondst van enkele zoetwatermollusken wijst in de richting van een brak milieu. Het zal duidelijk zijn dat dit werkje voor mensen met belangstelling voor dit soort milieu’s van oligocene ouderdom van groot belang is, en dat het een belangrijke hulp kan zijn bij de determinatie van de molluskenfauna’s uit het Oligoceen van Tongeren en omgeving, met name de fauna’s van de Atuatuca Formatie en de Zanden van Boutersem.