Het is bijzonder plezierig een uitgebreide verhandeling over de Klei van Boom, één van België’s meest ontsloten afzettingen, door te nemen. Van alle aan de schrijver bekende ontsluitingen in de Klei van Boom is een profieltekening aanwezig. Publicatie van alle profielbeschrijvingen zou te eentonig geworden zijn, vandaar dat naar profieltekeningen met een uitgebreide legenda is overgegaan. Een goede profielbeschrijving van één of twee typische ontsluitingen zou echter wel op zijn plaats zijn geweest. Aan de hand van de nauwkeurig opgenomen profielen is een ritmische opeenvolging in kleiiger en siltiger lagen geconstateerd, in de groeves waarneembaar door het gebandeerde uiterlijk van de klei (geïllustreerd met duidelijke foto’s). Deze ritmische opeenvolging maakte het mogelijk de diverse ontsluitingen met elkaar te correleren. Ook de septariënlagen blijken over grote afstanden te vervolgen te zijn en dus bruikbaar voor correlatie. In totaal zijn acht septariënlagen beschreven, die aan de septariën herkenbaar zijn.