Enkele jaren geleden, resp. in 1974 en 1972, promoveerden de heren De Meuter en Laga aan de Faculteit der Wetenschappen te Leuven op proefschriften met als onderwerp de foraminiferen van de miocene en de plio-pleistocene afzettingen van België. In beide dissertaties werd uitgebreid aandacht geschonken aan de stratigrafie van de betreffende afzettingen. Helaas werden beide proefschriften nooit gepubliceerd. Belangstellenden kunnen ze (met een schriftelijke toestemming van de auteur !) inzien in een bibliotheek. Omdat in deze proefschriften belangrijke uitspraken betreffende de geologie en zelfs beschrijvingen van nieuwe lithostratigrafische eenheden voorkomen is het bijzonder spijtig, dat ze nooit werden gepubliceerd. De nieuw voorgestelde eenheden zijn op deze manier dan ook nooit geldig ingevoerd, hoewel ze ten dele langzamerhand wel ingang vonden in het dagelijkse gebruik. Er werd dan ook reikhalzend uitgezien naar een toegezegde publicatie van beide auteurs, waarin de nieuwe eenheden officieel ingevoerd zouden worden. Dit artikel is nu verschenen. In het artikel wordt een overzicht gegeven van de mariene neogene afzettingen van Noord België. De auteurs voeren een nieuwe lithostratigrafie en biostratigrafie in, naar zij zeggen volgens de aanbevelingen van de Internationale Subcommissie voor Stratigrafische Classificatie. Hierbij worden in de lithostratigrafie acht nieuwe formaties en twee nieuwe afzettingen (members) geintroduceerd, negen afzettingen worden opnieuw gedefinieerd, twee afzettingen tenslotte worden opnieuw benoemd.