Met deze drietalige uitgave (nederlands, frans, engels) wordt beoogd, evenals dat het geval was met “veldatlas 1” voor het Neogeen, om studenten en amateurs “een eenvoudig hanteerbaar determinatiegidsje” te verschaffen bij het determineren van een groot aantal fossielen uit afzettingen van de in de titel genoemde ouderdom. Het boek bevat 78 platen, waarop een groot aantal, meest algemene fossielen uit het Paleoceen, Eoceen en Oligoceen is afgebeeld. Bovendien is er steeds bij elk tijdperk een korte inleiding over de stratigrafie en worden de belangrijkste ontsluitingen van de laatste 15 jaar genoemd. Een dergelijk werk heeft natuurlijk z’n beperkingen, maar het is voor de beginnend amateur toch een nuttige start. Voor de meer gevorderde gebruiker is het prettig, dat in een niet gering aantal gevallen typemateriaal is afgebeeld. De kwaliteit van de foto’s is helaas lang niet overal optimaal, er zijn vele minder scherpe, ongelukkig belichte of weinig contrastrijke foto’s, soms op een ongebruikelijke manier gemonteerd op de platen.