Glibertturricula vervoeneni gen. et sp. nov. (Mollusca, Gastropoda, Turridae), een algemene soort uit afzettingen van Rupelien-ouderdom in België en Polen. Al meer dan tien jaar geleden maakte de heer Marcel Vervoenen te Aalst (België) ons attent op een gastropode uit de Boom Klei Formatie, ontsloten in de kleigroeve van Kruibeke, die tot op dat moment steeds was aangezien voor een vorm van de algemeen voorkomende Fusiturris selysii (De Koninck, 1838). De kennelijk nog onbeschreven soort werd door ons sindsdien aangeduid met de nooit formeel geïntroduceerde naam ” “Turris vervoeneni”, waarbij wij het plan hadden een nieuwbeschrijving ervan op te nemen in een algehele revisie van de mollusken uit de Boom Klei Formatie, die dringend noodzakelijk is. Een dergelijke revisie moest echter in een goed lithostratigrafisch kader geplaatst worden. Een degelijke lithostratigrafie van deze afzetting is nu weliswaar beschikbaar, maar de gewenste revisie van de molluskenfauna is dermate veelomvattend, dat die niet op korte termijn zal kunnen worden afgesloten. Daarom wordt in dit artikel de betreffende soort beschreven. Ook is gebleken dat deze soort niet past in één der bestaande genera, zodat ook een nieuw geslacht wordt geïntroduceerd, dat werd genoemd naar de onlangs overleden Dr. M. Glibert. Glibertturricula vervoeneni wordt uitvoerig morfologisch beschreven en vergeleken met begeleidende soorten. Het stratigrafisch bereik waarin deze soort voorkomt omvat de Zanden van Berg, de Nuculaklei en de Boom Klei Formatie (Klei van Waasland en het onderste middendeel van de Klei van Putte). Uit deze afzettingen is de soort uitsluitend bekend in België. Tamelijk verrassend blijkt dezelfde soort echter ook (in een iets afwijkende vorm) voor te komen in Neustadt-Magdeburger Sande te Siadlo Górne bij Szczecin in Polen. Omdat het onwaarschijnlijk is, dat een tamelijk algemeen voorkomende soort als G. vervoeneni niet eerder werd gevonden, hebben wij de belangrijkste literatuur over de verwante vormen (voornamelijk Fusiturris selysii en Orthosurcula regularis) zorgvuldig doorgenomen. Hierbij is echter niet gebleken dat in deze literatuur de betreffende soort werd beschreven of bedoeld.

Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

M.C. Cadée, & A.W. Janssen. (1984). Glibertturricula vervoeneni gen. et sp. nov. (Mollusca, Gastropoda, Turridae), a common species from Rupelian deposits in Belgium and Poland. Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 21(4), 179–191.