Deze posthume publicatie van M. Glibert is van groot belang voor diegenen die zich bezig houden met de eocene mollusken van België en voor fossielenverzamelaars van het strand. Wij zijn mevr. Dr A. Dhondt dan ook dankbaar dat zij er zorg voor gedragen heeft dat dit werk gepubliceerd werd. Het publiceren van een posthuum werk is ondankbaar voor de bewerker. Men moet de stijl van de oorspronkelijke auteur aanhouden en men moet voorkomen een eigen stempel op het werk te drukken. In deze publicatie worden de mollusken van de Zanden van Aalter en de Zanden van Oedelem, die samen de Formatie van Den Hoorn vormen, behandeld. In totaal 68 soorten bivalven en 45 soorten gastropoden worden beschreven en voor een belangrijk deel afgebeeld. In dit werk worden 12 nieuwe soorten en ondersoorten geïntroduceerd. Helaas is voor de nieuwe ondersoort Nucula (Nucula) gracilis convexior geen afbeelding bijgevoegd, maar wordt verwezen naar een eerder gepubliceerde afbeelding. De gepubliceerde foto’s zijn goed bruikbaar, maar missen de afdrukkwaliteit van de vorige publicaties van M. Glibert, die in andere tijdschriften verschenen.