De schrijvers, die beide in Winterswijk wonen en dus ter plaatse uitstekend bekend zijn, hebben geprobeerd een voor iedere geïnteresseerde leesbaar boek te maken over de geologie van Winterswijk. Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat het gebied van Winterswijk een zeer gecompliceerde geologische opbouw heeft. Geen enkele gemeente in Nederland kent zo’n grote verscheidenheid aan geologische formaties als juist Winterswijk. De ontwikkeling van de geologische kennis van dit gebied komt eerst aan de orde, vanaf de Staringputjes en de boringen van de Rijksopsporing van Delfstoffen aan het begin van deze eeuw, tot en met de diepboring Woold in 1977. Vervolgens komen de in Winterswijk aangetroffen afzettingen aan de orde. Uiteraard is er ruime aandacht voor de Muschelkalk uit de Trias, omdat deze in drie grote groeven oostelijk van Winterswijk wordt ontgonnen. De fossiel- en mineraleninhoud van de Muschelkalk worden uitgebreid behandeld, maar er is evenzeer aandacht voor de overige mesozoïsche afzettingen.