Een nieuwe vindplaats van Spiricella unguiculus Rang, 1827 (Gastropoda, Euthyneura, Umbraculidae). Schelpjes van de zeer zeldzame, oorspronkelijk uit het Burdigalien van ZW Frankrijk beschreven gastropode Spiricella unguiculus werden in recente publicaties gemeld uit het Mioceen van het Noordzeebekken en uit de Recente fauna van Portugal en de Middellandse Zee. In dit artikel wordt een nieuwe vindplaats toegevoegd aan het verspreidingspatroon van deze soort, namelijk Uzeste (Frankrijk, departement Gironde), Moulin de Gamachot, in afzettingen (Falun de Bazas) van het Aquitanien Supérieur (Vroeg Mioceen).