de auteur schetst in dit artikel een beeld van de palynologie zoals die zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld. Naast de geschiedenis wordt de technische en chemische behandeling van pollen, de verwerking en interpretatie in het kort besproken. De palynologio heeft niet alleen een stratigrafische belang, maar is ook belangrijk in verband met sedimentatiepro cessen, Daarna worden in dit artikel nog enkele palynologische toepassingen vermeld, alsmede enkele voorbeelden van verwerkingstabellen, grafieken en enkele tekeningen van recente pollen.