In deze studie wordt een overzicht gegeven van de kwartairgeologische geschiedenis van de streek tussen Destelbergen en Kalken, gelegen ten oosten van Gent, aan de zuidrand van de Vlaamse vallei (België, provincie Oost Vlaanderen). De verschillende kwartaire sedimenten worden beschreven, evenals hun afzettingsomstandigheden. Bijzondere aandacht wordt gewijd aan de epipleistocene en holocene Scheldevallei, welke zich onder vorm van brede meanders in het gebied heeft ontwikkeld.