The most important sedimentary structures and their origin are shortly described. Some characteristics of important sedimentary environments are mentioned. A list of structures that can be observed during the excursion is added, as well as a list of the exposures that will probably be visited.

Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

P.A.M. Gaemers. (1973). Sedimentaire strukturen en hun ontstaanswijze een beknopte handleiding voor de excursie van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie naar ontsluitingen in de streek van Leuven en Tienen (België) 13 en 14 oktober 1973. Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 10(3), 87–108.