Het is de bedoeling in deze vaste rubriek iedere keer enkele interessante terugmeldingen van recente datum te noteren. Natuurlijk doen we slechts een kleine greep uit de vele gegevens die binnenkomen. Ongetwijfeld zal menig ringer zijn eigen terugmeldingen minstens zo belangwekkend vinden als de hier geplaatste. Wat ons bij het dagelijks werk echter plotseling opvalt noteren we voor deze rubriek. Er zal dus wel eens een ”zeer interessante” doorglippen. Het blijft tenslotte een kleine keus uit een paar duizend binnengekomen meldingen, die op zichzelf genomen om de een of andere reden allemaal wel interessant zijn.