Bij een flinke wind is het weinig aanlokkelijk om met mistnetten op de vangst te gaan. De netten schuiven dan sterk over de spankoorden naar één der einden. Op de volgende wijze kan men de netten windvaster maken. Men spant het net aan de bovenlijn strak uit. Dit kan op een windstille dag buiten gebeuren of anders ”ergens” in huis waar men zo’n kleine 7 meter kan uitspannen. Men verdeelt de mazen van het net regelmatig over de bovenste spanlijn. De rest van het net hangt op de grond. Om de 10 mazen lijmt men één maas vast aan de bovenlijn. Als lijm neemt men een tube Velpon-Plastic lijm (gele tube met groene letters!). Deze lijm blijft namelijk soepel en laat toch niet los.