Reeds lang zijn er in Nederland stemmen opgegaan tot oprichting van een Helgoland-installatie. Tot voor kort scheen de realisatie van deze plannen niet tot de mogelijkheden te behoren. De afdeling Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer verkeerde twee jaar geleden in de gelukkige omstandigheid de eendenkooi bij De Koog op Texel te verwerven.