Het is in onze kringen bekend, dat er goede resultaten kunnen worden bereikt bij de pogingen om vogels te vangen met geluiden, geproduceerd door transistor-bandopname apparaten. Wij hebben ons afgevraagd, of een dergelijke apparatuur met een redelijke kans op succes op vinkenbanen (i.c. de onze) zou kunnen worden gebruikt.