In de afgelopen strenge winter deed zich in Leiden een gelegenheid tot het vangen van meerkoeten voor. Bijgestaan door de heren E. Meelis en A.L Spaans kon ondergetekende in minder dan twee uur tijds 10 meerkoeten ringen. Helaas moest het door tijdgebrek daarbij blijven.