Het bepalen van de leeftijd en het geslacht van een geringde vogel is dikwijls niet zo gemakkelijk. De kenmerken die hiervoor gelden staan meestal niet in de kleinere vogelboekjes en ook de verenkleed-beschrijvingen in de handboeken zijn vaak onvoldoende. Er bestaat wat buitenlandse literatuur op dit gebied (zie aan het eind van dit artikel) maar dit is nog zeer onvolledig. Bovendien zijn de kenmerken vaak erg subtiel, zodat men ze zich moeilijk uit een beschrijving eigen kan maken. Wij stellen ons voor om in het Vinketouw een reeks van artikelen te plaatsen waarbij van soort tot soort de kenmerken beschreven worden. Hierbij maken wij gebruik van eigen onderzoek en de literatuur. Onze medewerkers zullen deze kenmerken in het veld op hun bruikbaarheid moeten toetsen. In de toekomst zijn deze artikelen dan wellicht te bundelen tot een kleine handleiding.