Op 5 mei is het zover: De IJstijden in Arnhem. Drie samenwerkende instanties besteden vanaf die dag tot 1 juli uitgebreid aandacht aan allerlei zaken die met de beide laatste ijstijden (Saalien en Weichselien) te maken hebben. In het Gemeentemuseum te Arnhem, waar we op 19 mei een bijeenkomst zullen hebben, komen drie aspekten aan de orde, nl. geologie, paleontologie en archeologie.