Op scholen bestaat al lange tijd de behoefte om bij het biologie-onderwijs wat meer aandacht te besteden aan het thema evolutie. Door het ontbreken van goed lesmateriaal wordt er meestal echter maar vluchtig op ingegaan. Nu bestaan er sinds enige jaren les-sets die betrekking hebben op de evolutie en gebruikt kunnen worden voor het voortgezet en universitair onderwijs. Deze sets bestaan uit afgietsels van zoogdierfossielen en een handleiding met wenken voor het geven van een praktikum. Onderwerpen van deze sets zijn: De evolutie van het paard, Evolutie van olifantachtigen, De evolutie van hondenhersenen en De evolutie van de mens.