Een uit het zand stekend bot, dat later een komplete tibia van een rund zou blijken te zijn, was jaren geleden aanleiding de stranden van de Maasvlakte nauwkeuriger te bekijken. De Maasvlakte ontstond in de jaren 1950-1971 als uitbreiding in de zee van het eiland Rozenburg, ten zuiden van Hoek van Holland. De onvoorstelbaar grote hoeveelheid zand die voor dit nieuwe land nodig was werd verkregen door op diverse plaatsen rond Rozenburg zand op te zuigen, waarbij diepten werden bereikt tot 42 meter.