Het Instituut voor veterinaire parasitologie en parasitaire ziekten van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Biltstraat 172, zou gaarne zijn veerluizen-collectie uitbreiden. Ringers, die hiervoor interesse hebben verzoeken wij hun gevangen vogels op veerluizen te controleren en deze luizen op te zenden aan Mej. Drs. E.v.d. Broek van bovengenoemd Instituut. Bij ieder exemplaar moet nauwkeurig vermeld worden op welke vogelsoort hij gevonden is.