Omdat turkse tortels tot op heden nog slechts zeer weinig geringd werden, wil ik U gaarne enige vangmethoden geven. De levensgewoonten van deze vogelsoort zijn van dien aard, dat bij een juiste vangtechniek goede vangsten zijn te verkrijgen. Het beste vangseizoen valt in de winter (november t/m februari) en dan bij vorstig en liefst enigszins mistig weer. Er zijn mij 3 vangmethoden bekend, waarvan de laatste uit eigen ervaring.