Na de inleiding in het vorige nummer gaan wij er nu toe over de kenmerken van een viertal soorten te beschrijven, nl. spreeuw, vink, boerenzwaluw en koolmees. Wij moeten er uitdrukkelijk op wijzen dat de opgegeven kenmerken nooit voor 100% opgaan. Er zijn altijd afwijkende individuen. Bovendien is het verschil tussen jonge ♂♂ en overjarige ♀♀ vaak heel gering of afwezig.