In dit derde nummer van ”op het vinketouw” wordt begonnen met het regelmatig aankondigen en bespreken van boeken en interessante artikelen op het gebied van de vogelvangst voor het trekonderzoek en al wat hiermede in direct verband staat. Niet alleen zullen nieuw verschenen boekwerken en publicaties worden behandeld, doch tevens zal worden getracht de lezers een inzicht te geven in de voor hen belangrijkste reeds bestaande literatuur op het gebied van vangmiddelen en – methoden, geslachts- en leeftijdskenmerken e.d. Hiernaast zullen werken betreffende vogeltrek in het algemeen niet worden vergeten.