Nederland telt ca 250 ringers, die tezamen per jaar bijna 100.000 vogels ringen. Het aantal terugmeldingen per jaar schommelt rond de 3500. De administratie, die voortvloeit uit deze aantallen, is van dien aard, dat deze nauwkeurig en voldoende snel gedaan kan worden door de 3 personen, die daarvoor zijn aangesteld. Daarnaast blijft er dan nog enige tijd over voor werkbezoeken, vangexpedities, het samenstellen van tabellen, het schrijven van het Vinketouw, het onderzoek van vangmethoden e.d.