Op 26 september werd de ringersbijeenkomst voor het eerst gehouden in het nieuwe laboratorium te Arnhem, waar het Vogeltrekstation thans haar definitieve behuizing heeft gevonden. Aanwezig waren ca 50 ringers. Na de opening hield Drs Doude van Troostwijk een inleiding over de ringresultaten van het ganzen-onderzoek. Het blijkt dat de trekwegen van de Kol-, Rieten Brandgans vrij nauwkeurig bekend zijn. Daarna besprak hij het sterfte-onderzoek en in verband daarmee gaf hij berekeningen over de leeftijdsopbouw van de soort.