Het natuurreservaat ”De Blankaart” bestaat o.m. uit een ondiepe vijver van 70 ha groot, waarvan 50 ha open water en 20 ha rietmoeras. Het is gelegen in de IJzerdepressie in West-Vlaanderen, België, op 20 km van de kust (50.59 N en 02.52 E). Op deze vijver werd met de hierna beschreven vangmethode geëxperimenteerd. Deze vangtechniek werd reeds door de Oude Perzen toegepast, door P. Scott herontdekt en in Amerika met moderne middelen uitgerust (zie het artikel van Mooijman in het vroegere Contactblad voor vogelringstations).