In dit nummer vervolgen we de serie met de kenmerken van groenling, roodborst, merel en rietgors. Van deze en alle reeds verschenen tabellen zijn losse overdrukken verkrijgbaar voor gebruik in het veld. Ze worden op verzoek gratis toegezonden.